Tagga D-LAN 2022!!!

Go down

Vilka var vi som jobbade med D-LAN 2021?

arvid
Arvid Westerlund
Projektledare
adrian
Adrian Byström
Personalwerk
anthony
Anthony Boer
Spons & Event
gabriel
Gabriel Hult
Tryck & PR
simon
Simon Gutgesell
Webb & Stream
rasmus
Rasmus Wallin
Nät
jakob
Jakob Österberg
Elwerk
viktor
Viktor Norgren
Turnering & Biljett